Algemene voorwaarden ( AGB )

Aanbod

Ons aanbod is onder voorbehoud van bevestiging en wordt gedaan op basis van de informatie die ons door de verkoper/verhuurder of derden wordt verstrekt. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Fouten en voorafgaande verkoop/verhuur voorbehouden.

Verspreiding van informatie

Onze aanbiedingen en mededelingen zijn uitsluitend bestemd voor de offerees. In geval van overdracht aan derden zonder onze toestemming, dient de verkrijger ons de provisie te betalen bij het sluiten van het hoofdcontract door de derde.

Situatie onder bouwrecht

Alle details zijn uitsluitend gebaseerd op informatie die ons door onze cliënten is verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze informatie. In het algemeen raden wij aan de bouwrechtelijke situatie door een gespecialiseerde advocaat te laten controleren.

Belastingen

De belastingen, notaris- en kadasterkosten die bij de aankoop worden gemaakt, zijn voor rekening van de koper.

Voorkennis

Indien de verkrijger reeds op de hoogte is van de door ons aangetoonde verkoopbaarheid / verhuurbaarheid van een zaak, is hij verplicht ons hiervan onverwijld, uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk op de hoogte te stellen.

Commissie

Tenzij anders vermeld in de offerte, betaalt de koper geen commissie. Dit geldt niet voor eigendommen uit de bankportefeuille. Hiervoor moet vooraf een afzonderlijke bemiddelingsovereenkomst worden gesloten. Bij het sluiten van een huur-/leaseovereenkomst met een looptijd van maximaal 5 jaar brengt Casa Mia Real Estate aan de huurder/huurder de som van 2 maanden huur vermeerderd met BTW in rekening op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen maandhuur (in geval van gestaffelde huur op basis van de gemiddelde huurprijs van de vaste looptijd van de overeenkomst).

Follow-up zaken

Wij hebben eveneens recht op provisie indien verdere overeenkomsten worden gesloten in de temporele en economische context van het eerste door ons bemiddelde of bewezen contract.

Plaats van jurisdictie

De bevoegde rechtbank is die van Palma de Mallorca.